ENGAGEMANG, KUNDFOKUS & KOMPETENS

nABEC BYGGKONSULT AB

DEN LILLA PERSONLIGA FIRMAN MED KOMPETENS SOM HJÄLPER DIG SOM FASTIGHETSÄGARE, ENTREPRENÖR ELLER

PRIVATPERSON MED DITT BYGGPROJEKT FRÅN IDÉ TILL SLUTBESKED TJÄNSTER

KONTROLLANSVAR ENL PBL

Certifierad kontrollansvarig enl. PBL med både N- och K-behörighet, vilket innebär att vi kan vara kontrollansvarig för nybyggnad och ändring av en- eller tvåvåningsbostadshus samt projekt av komplicerad art som t ex byggnader med fler än tvåvåningar och byggnader med stora spännvidder. Som kontrollansvarig hjälper vi er att upprätta en kontrollplan och säkerställer att den följs av alla konsulter och entreprenörer enligt Byggnadsnämndens godkända kontrollplan. Vi hjälper även till att ansöka om slutbesked och ser till att byggnaden får tas i bruk. 

ENTREPRENADBESIKTNINGAR

Besiktning av entreprenader innebär att efter byggnadens färdigställande kontrolleras det att entreprenören har utfört det som har beställts vid upphandlingen. Detta sker med hänsyn till förändringar som tillkommit under entreprenadens utförande och att den beställda kvaliteten har uppnåtts. När eventuella fel har åtgärdats är entreprenörens arbete avslutat. Därefter kan en garantitid följa som normalt gäller under två år. I sådana fall utförs en garantibesiktning för att se vilka förändringar som inträffat.

Slut- och garantibesiktningar utförs branschmässigt enligt AB 04, ABT 06 eller ABS 09.

CAD PROJEKTERING

Har Ni en byggdröm men kört fast och behöver hjälp med skissförslag på planlösningar, fasader etc. Låt oss hjälpa er att komma vidare. Vi har goda kunskaper inom ritprogram som Autocad och 3D (Revit, Archicad).
Vi hjälper även att digitalisera gamla ritningar för era framtida byggprojekt.

BYGGLOVSHANDLINGAR

Idag kräver de flesta kommuner att man lämnar in bygglovshandlingar i digitalform. Vi har en stor erfarenhet av bygglovshantering och vilka regler som gäller vid bygglovsansökan. Vi kan digitalisera dina handskisser och se till att alla viktiga handlingar följer med ditt bygglov.

OM Mig

Företaget består av mig, Nanna Hyytiä och jag bestämde mig att följa min dröm om att starta eget. Jag har arbetat inom byggbranschen i 12 år och hunnit samla både kompetens och erfarenhet samt byggt ett stort nätverk inom branschen.
Mina tidigare anställningar har varit som arbetsledare, platschef och projektledare på företag som NCC, Peab, Veolia och Byggmäster i Mälardalen.  Tidigare projekt jag har arbetat med - kontorslokaler, butikslokaler, flerbostadshus, hotell, skolor och stora ROT-renoveringar mm.

Utbildningar och kurser;
Byggnadsingenjör,Mälardalens högskola
Ledarskapsutbildning, NOVAK
Bas U/Bas P
BIM, Nolliplan
Kontrollansvarig enl PBL, Byggutbildningar och Kiwa
Autocad och Archicad
Solibri


REFERENSPROJEKT

Renovering och tillbyggnad 50-tals villa i Västerås

REFERENSPROJEKT

Renovering och ombyggnation av 80-tals villa i Västerås

Vi är anslutna till SBR, Svenska Byggnadsingenjörernas Riskförbund 

 

Följ oss på facebook och Linkedin

© Copyright www.nabec.se