KONTROLLANSVAR

 

ENL PBL Certifierad kontrollansvarig enl.

PBL med både N- och K-behörighet, vilket innebär att vi kan vara kontrollansvarig för nybyggnad och ändring av en- eller tvåvåningsbostadshus samt projekt av komplicerad art som t ex byggnader med fler än tvåvåningar och byggnader med stora spännvidder.

Som kontrollansvarig hjälper vi er att upprätta en kontrollplan och säkerställer att den följs av alla konsulter och entreprenörer enligt Byggnadsnämndens godkända kontrollplan.

Vi hjälper även till att ansöka om slutbesked och ser till att byggnaden får tas i bruk. 

 

© Copyright www.nabec.se